Erfgoedplatform Oirschot

Erfgoedpartijen werken samen in Erfgoedplatform Oirschot

De erfgoedpartijen in gemeente Oirschot, zoals onder andere beide heemkundekringen, SBEO, Kapittel, Museum de Vier Quartieren, maar ook de gemeente zelf, hebben zich, na een periode van voorbereiding, vanaf 1 september verenigd in het ‘Erfgoedplatform Oirschot’. Het platform heeft als doel om door structurele samenwerking van de verschillende erfgoedpartijen in Oirschot het erfgoed nog beter zichtbaar én ‘beleefbaar’ te maken. Voor bezoekers, maar ook voor eigen inwoners.

In gezamenlijkheid zal onder meer uitvoering worden gegeven aan de gemeentelijke erfgoednota. Daarnaast zullen de leden van het platform een strategie ontwikkelen met lange termijn doelstellingen die gericht zijn op het bovengenoemde hoofddoel. Daarvoor is een aantal werkgroepen in het leven geroepen: de werkgroepen Facilitair, Communicatie, Beleid en Activiteiten & Projecten.

Een concreet voorbeeld van waar de erfgoedpartijen elkaar in vinden en willen versterken is bijvoorbeeld het werven en de inzet van (nieuwe) vrijwilligers. Maar ook op facilitair gebied is er voldoende uitdaging: zo is een gezamenlijk depot een grote wens van meerdere partijen. Ook volgt er een inventarisatielijst van materialen waar vervolgens gemeenschappelijk gebruik van kan worden gemaakt. En natuurlijk willen de partijen nog meer met elkaar optrekken bij activiteiten en evenementen, om zo het karakter en toegankelijk van erfgoed te versterken.

Het eerste project waarbij de krachten, kunde en kennis verenigd worden, is Open Monumenten Dag, dit jaar in het weekend van 11 en 12 september. Een weekend vol beleving van het erfgoed, met activiteiten zoals een gratis basiliektorenbeklimming, een geocaching-tocht en een mooie fietsroute.

Het erfgoedplatform wordt gecoördineerd door de museummanager van de Vier Quartieren Lilian Calame. Ook de gemeente en Visit Oirschot zijn vertegenwoordigd in het platform. “We willen graag op een constructieve wijze met elkaar samenwerken waarbij we resultaten willen boeken voor ons erfgoed. Ook een verbindende rol richting inwoners is daarbij belangrijk. Erfgoed is tenslotte iets van ons allemaal”,  voegt Lilian Calame toe.

Deelnemers Erfgoedplatform

 • Museum de Vier Quartieren, Lilian
       Calame, Ton van den Brand
 • Boterkerkje, Han Smits, Arthur de Vries
 • Kruysenhuis, Han Smits
 • De Heerlijkheid Oirschot, Han Smits, 
       Anton Neggers
 • De vijf wachters, Arthur
        de Vries
 • Stichting Kapittel van Oirschot
       Arthur de Vries 
 • SBEO, Frans Adriaanse              
 • Comité Open Monumentendag, Theo
       Cruijff
 • Gilde Sint Sebastiaan (+ 5 gilden),
       Theo Cruijf
 • Heemkundekring Den Beerschen Aard,
       Bert van Essen
 • St. Vrienden van de Oude Toren,
       Bert van Essen
 • Gemeente Oirschot, Akke de Vries      
 • Visit Oirschot, Anne Marie Rossou

  Contact:
  Secretariaat Erfgoedplatform

  Lilian Calame, manager van Museum de Vier Quartieren.
  Tel: 0499-550 599
  info@museumdevierquartieren.nl 

Kunnen we u ergens mee helpen?
1
avatar
Visit Oirschot online
Welkom bij Visit Oirschot, wij staan klaar voor al uw vragen. Vraag voor een ondernemer/winkel zelf? Zoek hun pagina en vul het contactformulier in.
13:18
🚀   by SAM