Erfgoedplatform Oirschot

Erfgoedpartijen werken samen in Erfgoedplatform Oirschot

Een groot aantal erfgoedorganisaties in de gemeente Oirschot zijn een nauwe samenwerking aangegaan onder de naam ‘Erfgoedplatform Oirschot’. Doel van het platform is om door structurele samenwerking het erfgoed nog beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor bezoekers, maar ook voor eigen inwoners. Aan het Erfgoedplatform nemen deel heemkundekringen De Heerlijkheid Oirschot en Den Beerschen Aard, Stichting Vrienden van de Oude Toren, SBEO, Museum de Vier Quartieren, Comité Open Monumentendag, Gilde Sint Sebastiaan, Kruysenhuis, Boterkerkje, De vijf wachters en Kapittel van Oirschot. Daarnaast zijn de Gemeente Oirschot en Visit Oirschot partners van het Erfgoedplatform.   

 

Concrete voorbeelden waar de erfgoedorganisaties elkaar in vinden en willen versterken zijn kennisuitwisseling, agenda-afstemming en het werven en de inzet van (nieuwe) vrijwilligers. Maar ook op facilitair gebied is er voldoende uitdaging: zo is een gezamenlijk depot een grote wens van meerdere partijen, naast een inventarisatie van materialen waar vervolgens gemeenschappelijk gebruik van kan worden gemaakt. En natuurlijk willen de partijen nog meer met elkaar optrekken bij activiteiten en evenementen, om zo het karakter en toegankelijkheid van erfgoed te versterken.

 

Het eerste project waarbij de krachten, kunde en kennis al verenigd werden, is de succesvol verlopen Open Monumenten Dag op 11 en 12 september. Een weekend vol beleving van het erfgoed met hoge opkomst van bezoekers. Ook ontwikkelde het Erfgoedplatform een Kloosterwandeling o.l.v. een gids in het kader van het Jaar van het Brabantse Kloosterleven.

 

Het erfgoedplatform wordt gecoördineerd door de manager van Museum de Vier Quartieren Lilian Calame. “We willen graag op een constructieve wijze met elkaar samenwerken om zo goed voor ons erfgoed te zorgen en ervan te kunnen genieten. Ook een verbindende rol richting inwoners is daarbij belangrijk. Erfgoed is tenslotte iets van ons allemaal”.

Het erfgoedplatform werkt graag samen en wil verbinden. Heeft u een vraag, suggestie, wilt u iets kwijt of op de agenda plaatsen van het platform? Wij nodigen u van harte uit. U kunt zich wenden tot Lilian Calame, gegevens hiernaast vermeld. 

 

 

Deelnemers Erfgoedplatform

 • Museum de Vier Quartieren, Lilian
       Calame, Ton van den Brand
 • Boterkerkje, Han Smits, Arthur de Vries
 • Kruysenhuis, Han Smits
 • De Heerlijkheid Oirschot, Han Smits, 
       Anton Neggers
 • De vijf wachters, Arthur
        de Vries
 • Stichting Kapittel van Oirschot
       Arthur de Vries 
 • SBEO, Frans Adriaanse              
 • Comité Open Monumentendag, Theo
       Cruijff
 • Gilde Sint Sebastiaan (+ 5 gilden),
       Theo Cruijff
 • Heemkundekring Den Beerschen Aard,
       Bert van Essen
 • St. Vrienden van de Oude Toren,
       Bert van Essen
 • Gemeente Oirschot, Akke de Vries      
 • Visit Oirschot, Anne Marie Rossou

  Contact:
  Secretariaat Erfgoedplatform

  Lilian Calame, manager van Museum de Vier Quartieren.
  Tel: 0499-550 599
  info@museumdevierquartieren.nl 

Kunnen we u ergens mee helpen?
1
avatar
Visit Oirschot online
Welkom bij Visit Oirschot, wij staan klaar voor al uw vragen. Vraag voor een ondernemer/winkel zelf? Zoek hun pagina en vul het contactformulier in.
13:18
🚀   by SAM